Varstvo osebnih podatkov in zasebnost Miran Peterman s.p.

Podjetje Miran Peterman s.p. se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletnih strani ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim osebam.

Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi katerega so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Namen uporabe podatkov

Osebne podatke (ime in priimek, naslov, naslov elektronske pošte, telefonska številka in podatek o dogodku, katerega se je oseba udeležila, ali produktu, ki ga je naročila) se obdeluje zgolj za naslednje namene:

 • pošiljanje e-poštnih sporočil v zvezi s ponudbo storitev,
 • pošiljanje rednih novic po e-pošti;
 • pošiljanje predlogov, ponudb, obvestil in drugih sporočil po e-pošti
 • za pregled poslanih e-poštnih sporočil, ki jih je posameznik odprl oziroma ga ni odprl, katere povezave je odprl oziroma kliknil (katere vsebine je bral oziroma si jih ogledoval), koliko časa je bral ali si ogledoval posamezno vsebino;
 • za segmentiranje posameznikov na podlagi dejstev iz prejšnje alineje in nadaljnje pošiljanje prilagojenih (individualiziranih) e-poštnih sporočil (to pomeni, da lahko različni posamezniki prejemajo e-poštna sporočila z različno vsebino) z namenom boljšega (bolj relevantnega) obveščanja posameznikov in doseganja višje stopnje odzivnosti na poslana e-poštna sporočila;
 • pošiljanje predlogov, ponudb, obvestil in drugih sporočil partnerjev podjetja, pri čemer partnerjem nikoli ne bo posredovala e-poštnega naslova imetnika;
 • pošiljanje e-poštnih sporočil v zvezi s plačilom storitev,
 • preverjanje, ali gre pri posameznem e-poštnem naslovu za novo ali obstoječo stranko;
 • združevanje e-poštnega naslova z drugimi podatki, ki jih je podjetje pridobilo od imetnika e-poštnega naslova (npr., toda ne izključno, IP naslova terminalske opreme, s katero je imetnik dostopal do storitev podjetja: ime in priimek imetnika, delodajalec (organizacija), funkcija, telefonska številka, podatki o naročeni storitvi, podatki o izvajanju storitve, vsebina komunikacije po e-pošti, podatki o plačilih, podatki o izterjavi);
 • Podjetje uporablja osebne podatke za pošiljanje brezplačnih vsebin in ponujanje plačljivih storitev in izobraževanj prek naslednjih kanalov: elektronska pošta, pošta, telefon.
 • spremljanje in beleženje dostavljivosti poslanih e-poštnih sporočil (ali jih je imetnik prejel);
 • spremljanje in beleženje, katere vsebine je imetnik e-poštnega naslova odprl oziroma prebral (spremljanje klikov na spletne povezave, vsebovane v e-poštnih sporočilih)
 • statistične in druge analize (npr., toda ne izključno, število imetnikov, ki uporabljajo e-poštne storitve določenega ponudnika e-poštnih storitev;
 • obdelava za druge namene, ki niso navedeni v prejšnjih alinejah, če je taka obdelava združljiva z namenom, za katerega je bil osebni podatek prvotno zbran;
 • Nihče na mejling listo oziroma v bazo podjetja ni dodan brez njegove izrecne pisne privolitve, prostovoljne prijave prek spletnega obrazca ali na drugi (pogodbeni) podlagi.

Upravljalec podatkov

Upravljalec podatkov je podjetje Miran Peterman s.p., pooblaščena oseba v podjetju Miran Peterman.

Rok hrambe

Vsi podatki, povezani z obračuni in plačili, vključno s kontaktnimi podatki in računi, se hranijo še 10 let od popolnega plačila storitev.

Če se podatki obdelujejo in hranijo na podlagi privolitve oziroma soglasja, se hranijo do preklica le-te(ga).

Uporaba piškotov

Spletno mesto www.oblikovanje-strani.com pomaga prilagoditi spletno izkušnjo z uporabo piškotkov. Piškotek je besedilna datoteka, ki jo na trdi disk postavi strežnik spletnega mesta. S piškotki ni mogoče zaganjati programov ali dostavljati virusov v računalnik. Piškotki so enolično dodeljeni posamezniku, bere pa jih lahko le spletni strežnik v domeni, ki je izdala piškotek za tega posameznika. Njihova uporaba je na spletnem mestu namenjena zlasti izboljšavi vsebin in ponudbe na podlagi analize obiska in priljubljenosti posameznih strani. Če želite, lahko piškotke na svojem računalniku kadar koli onemogočite. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v svojem spletnem brskalniku. Če piškotke izključite, bodo nekatere možnosti spletnega mesta onemogočene.

Varstvo osebnih podatkov

Podjetje deluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679). Posamezniku, v sklopu varovanja osebnih podatkov zagotavljamo naslednje pravice:

 • Pravica do dostopa do podatkov (na posameznikovo zahtevo podjetje zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov v obdelavi oziroma hrambi)
 • Pravica do popravka (netočnih podatkov ter dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov)
 • Pravica do izbrisa (t. i. pravica do pozabe)
 • Pravica do omejitve obdelave
 • Pravica do prenosljivosti podatkov (za posredovanje drugemu upravljavcu v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki)
 • Pravica do ugovora (na primer obdelavi podatkov za namene trženja in profiliranja; če trženje temelji na dani privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede z njenim preklicem).
 • Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov (pri podjetju, pri Informacijskem pooblaščencu)

Uveljavljanje pravic posmeznika

Vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovite v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov: info@oblikovanje-strani.com;

Upravljavec podatkov bo na zahtevo v zvezi z uveljavljam pravic v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Spremembe

Varstvo osebnih podatkov in zasebnosti lahko občasno posodabljamo zaradi spremembe v našem delovanju ali zaradi drugih operativnih, pravnih ali regulativnih razlogov. Zadnja sprememba je narejena 25.5.2018.